SARUAV - innowacyjny system informatyczny wspierający poszukiwanie osób zaginionych - licencja roczna WOJEWÓDZTWO
search
 • SARUAV - innowacyjny system informatyczny wspierający poszukiwanie osób zaginionych - licencja roczna WOJEWÓDZTWO

SARUAV - innowacyjny system informatyczny wspierający poszukiwanie osób zaginionych - licencja roczna WOJEWÓDZTWO

9 225,00 zł brutto
7 500,00 zł netto
Brutto + Koszty wysylki

Licencja roczna dla jednej jednostki na obszar województwa

Ilość
TOWAR DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

INNOWACYJNY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY POSZUKIWANIE OSÓB ZAGINIONYCH W TERENACH
NIEZAGOSPODAROWANYCH

Planowanie misji poszukiwawczej z udziałem dronów na podstawie modelowania zachowań ludzi.
Automatyczna detekcja osób zaginionych na zdjęciach lotniczych.
Realna szansa na szybsze dotarcie do osoby zaginionej i jej uratowanie, obniżenie kosztów akcji poszukiwawczych i ograniczenie ryzyka podejmowanego przez ratowników

SZYBKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ I PRECYZJA

   • Krótki czas obliczeń.

   • Wysoka skuteczność detekcji we wszystkich porach roku.

   • Detekcja ludzi zakończona wskazaniem dokładnych współrzędnych miejsc odnalezienia.

FUNKCJONALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ

 • System gromadzenia, archiwizacji i raportowania informacji uzyskiwanych w miarę postępu akcji poszukiwawczej.

 • Aplikacja mapowa nie wymagająca rozległych szkoleń z zakresu GIS.

 • Prowadzenie krok po kroku ułatwiające pracę w warunkach stresu.   

 • Sprawny dostęp do kluczowych fragmentów zdjęć dla szybkiej weryfikacji wzrokowej.


UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH PROCEDUR

 • Oprogramowanie w pełni dopasowane do istniejących procedur poszukiwawczych.

 • Umożliwia pracę bezpośrednio w terenie bez dostępu do Internetu.

TECHNOLOGIA W POSZUKIWANIU LUDZI ZAGINIONYCH

Technologia może wspierać poszukiwanie ludzi zaginionych i POWINNA wspierać!

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA


JAKIE KRAJE OBSŁUGUJE SURUAV?

Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna,
Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

JAKĄ LICENCJĄ OBJĘTY JEST SYSTEM SARUAV?

Spółka SARUAV sp. z o.o. udziela licencji rocznej i ograniczonej przestrzennie. Jest to ograniczenie zarówno prawne (warunki licencji),jak i techniczne: do każdego wdrożenia niezbędne jest przygotowanie dedykowanych danych przestrzennych, a automatyczna detekcja ludzi działa w określonym przez Klienta obszarze.

OD CZEGO ZALEŻY CENA ROCZNEJ LICENCJI?

Standardowo oferujemy wdrożenia małe (do 11 powiatów) oraz duże (wojewódzkie), co wiąże się z prostym cennikiem – dwie ceny w zależności od wielkości wdrożenia. W standardzie licencja krajowa udzielana jest na jedno stanowisko, na okres roku.
Wdrożenia niestandardowe (np. dla kilku województw, dla całego kraju, dla innych krajów lub ich części, na większą liczbę stanowisk, na niestandardowy okres, czy też wymagające specjalnych warunków gwarancji i serwisu) wyceniane są indywidualnie.

JAK WYGLĄDA PROCES WDROŻENIA SYSTEMU?

Na obecnym etapie każde wdrożenie realizujemy osobiście, na komputerze dostarczonym przez Klienta. Na nim następuje instalacja systemu,który przechodzi dodatkowo szczegółowe testy, oraz zapisuje się specjalnie wygenerowane dane dla konkretnego wdrożenia.
Następnie komputer jest z powrotem przekazywany do Klienta.

CZY ROZWIĄZANIE PODLEGA GWARANCJI I SERWISOWI?

Ze względu na to, że wybór oraz zakup drona i komputerów pozostają po stronie Klienta, w trakcie trwania licencji serwisujemy wyłącznie oprogramowanie opracowane przez spółkę SARUAV sp. z o.o.

JAKIE PARAMETRY MUSI SPEŁNIAĆ KOMPUTER DO OBSŁUGI SYSTEMU?

Wymagania laptopa są następujące:

JAKIE SĄ REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZAMONTOWANEJ NA DRONIE KAMERY, ABY DETEKCJA MOGŁA ZOSTAĆ POPRAWNIE PRZEPROWADZONA?

E90 dla H520

E90X dla H520E i H520E RTK

oraz

FC2403
ZENMUSE Z30
FC6510
FC6310
FC6310S
FC2204
ZH20T
ZH20
FC6310R
FC3170
Canon PowerShot S110

Po przetestowaniu systemu na zdjęciach z kamery Klienta i pomyślnym przejściu tych testów możliwe jest dodanie nowego aparatu do bazy danych i jego obsługa przez system SARUAV.

JAKIE SĄ REKOMENDACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI LOTÓW?

Zdjęcia lotnicze powinny być ujęciami terenu wykonanymi z góry, kamera powinna być skierowana pionowo w dół,a obiektyw ustawiony pionowo w kierunku terenu. Pozyskiwanie zdjęć lotniczych powinno się odbywać zgodnie z rekomendacjami powszechnie przyjętymi w fotogrametrii niskiego pułapu, tj. pokrycie poprzeczne i podłużne np. 60/80% tak, aby każdy punkt był zarejestrowany na kilku zdjęciach.                                                                                   Tak duże pokrycie zapewnia ujęcie każdego punktu na zdjęciach z różnych kierunków i pod różnym kątem, dzięki czemu możliwość przeoczenia osoby jest minimalizowana.                                                                                                             Duże pokrycie nie wpływa znacząco na czas trwania analizy.                                                                                         

Ponadto wysokość przeprowadzonego lotu powinna być dostosowana do parametrów zamontowanej na pokładzie UAV kamery, aby pozyskiwane zdjęcia były wysokiej rozdzielczości terenowej. Aby detekcja była jak najskuteczniejsza, parametry kamery oraz wysokość lotu powinny być dostosowane do rejestracji obrazu o terenowej wielkości piksela poniżej 3 cm/px. W uproszczeniu oznacza to, że szerokość jednego piksela na zdjęciu odpowiada w terenie odległości 3 cm lub mniej.

CZY W SYSTEMIE MOŻLIWA JEST DETEKCJA LUDZI NA PODSTAWIE NAGRAŃ FILMOWYCH?

Nie. Filmy nie są przetwarzane przez system. Do systemu podajemy zbiór nadirowych zobrazowań lotniczych wykonanych zgodnie z powszechnie przyjętymi rekomendacjami w fotogrametrii niskiego pułapu (pokrycie poprzeczne i podłużne na poziomie 60/80%).

CZY SYSTEM WYKORZYSTUJE ZDJĘCIA I FILMY Z PODCZERWIENI?

Nie. Nasze dwa algorytmy detekcji działają równolegle, wyłącznie na zdjęciach nadirowych i RGB. Prowadzone przez nas testy w bliskiej podczerwieni (NIR) dawały mniej satysfakcjonujące wyniki detekcji.
Nie pracujemy też na zobrazowaniach wykonanych w dalekiej podczerwieni – termowizji. Mają one z perspektywy naszych algorytmów niewystarczającą rozdzielczość.

CZY SYSTEM DZIAŁA W NOCY?

Nasze algorytmy detekcji działają na wysokorozdzielczych zobrazowaniach RGB, a zatem ich zastosowanie dla zdjęć zarejestrowanych w nocy stanowi pewne ograniczenie. Jeśli nawet z perspektywy uwarunkowań prawnych możliwe jest wykonanie lotów nocnych, pozyskane podczas takiego lotu zdjęcia są często zbyt słabej jakości, aby detekcja była możliwa.
Wyjątek mogą stanowić tereny bardzo dobrze doświetlone światłem sztucznym, lub wykonywanie nalotów z dodatkowym źródłem mocnego światła, zamontowanym na bezzałogowym statku powietrznym. Taki reflektor mógłby być skierowany w dół w celu doświetlenia fotografowanego terenu, a loty powinny odbywać się na wysokości umożliwiającej wystarczające doświetlenie, przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa.                           Spółka SARUAV ma za sobą pierwsze pozytywne testy tego rozwiązania.

JAKI JEST TRYB PRZETWARZANIA DANYCH I CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIKI ANALIZ?

Mapy teoretycznego zasięgu przemieszczania się człowieka, jak również mapy z automatycznie wskazanymi lokalizacjami obiektów przypominających ludzi tworzone są w czasie rzeczywistym na szybkim laptopie, działającym całkowicie offline, bez dostępu do Internetu.
Detekcja ludzi na zdjęciach możliwa jest po wylądowaniu bezzałogowego statku powietrznego i zgraniu z niego zdjęć na laptop, na którym zainstalowany jest system. Przykładowo, detekcja na około 100 zobrazowaniach lotniczych wraz z pełną wizualizacją realizowana jest w 2–3 minuty.

CZY SYSTEM W SPOSÓB AUTOMATYCZNY GENERUJE ŚCIEŻKI LOTU DRONA?

Nie. Wybór terenu do lotu może się odbywać na podstawie rekomendacji uzyskanych w systemie, jednak ostateczna decyzja o tym, gdzie dron powinien zostać wysłany spoczywa na osobach odpowiedzialnych za planowanie poszukiwań. To one dysponują odpowiednim doświadczeniem w zakresie zarządzania i są odpowiedzialne za optymalną alokację zasobów w terenie.
Odpowiedzialność za zaplanowanie ścieżek i prawidłowe przeprowadzenie lotu spoczywa na operatorze drona i odbywa się w niezależnych od systemu SARUAV aplikacjach, dedykowanych konkretnym bezzałogowym statkom powietrznym.

CZY JEST MOŻLIWOŚĆ, ABY SYSTEM PRACOWAŁ W CZASIE RZECZYWISTYM?

Domyślny sposób działania modułu detekcji jest następujący: dron wykonuje zdjęcia (system SARUAV nie steruje dronem, a nalot przeprowadza operator), ląduje, wyciągamy kartę lub łączymy drona kablem z laptopem, przegrywamy zdjęcia, uruchamiamy detekcję.
W chwili obecnej przetwarzanie zdjęć dzieje się na laptopie w terenie, na miejscu akcji, całkowicie offline, ale według ww. sposobu (jest to czas zbliżony do rzeczywistego biorąc pod uwagę czas trwania kolejnych lotów jednego drona).

Jeśli Klient posiada drona, który w trakcie lotu przesyła zdjęcia (w dobrej jakości) na komputer, to dość łatwo jesteśmy w stanie przystosować naszą aplikację do działania w takim trybie. Jednak w aktualnej wersji nie jest to wykonalne.

CZY SYSTEM SARUAV MOŻE BYĆ DOSTOSOWANY DO WYKRYWANIA ZWIERZĄT, ŹRÓDEŁ POŻARÓW LUB INNYCH OBIEKTÓW?

Takie prace nie były przez nas prowadzone. System detekcji ludzi był opracowywany przez pięć lat, a w okresie tym prowadzono zarówno prace koncepcyjne i programistyczne, jak i terenowe. Po tak długim okresie badań nasze detektory gwarantują wysoką skuteczność w wykrywaniu ludzi, jednak nie możemy wprost przełożyć ich potencjału na identyfikację innych obiektów.

Nowy

Zobacz także

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.